SAGA-Sightsee-logo-1140x641

Sightsee Artificial Guide Assistant…

S.A.G.A er din personlige guide når du er med Sightsee på opdagelse rundt om i landet, og hun sørger for at du bliver guidet ud på store oplevelser og får formidlet alle de gode lyd fortællinger.

Betydningen af SAGA

S.A.G.A står for Sightsee Artificial Guide Assistant

Oprindelsen af ordet Saga, stammer fra oldislandsk og er en mundtlig eller skriftlig fortælling, eller historie.

Fortællingerne hos Sightsee er inspireret af disse sagaer, som har en kortfattede stil og hvor sagafortælleren ikke er personligt involveret i historien, men betragter sagaens hændelser og
personer udefra Disse træk er karakteristisk for faglitteratur og giver derfor fortællingerne et præg af autenticitet, evt. med oplysninger om geografi og slægtsforhold Herved styrkes
forestillingen om, at fortællingerne er virkelige hændelser, selv om det måske ikke altid er tilfældet.

I den nordiske mytologi er Saga en kvindelig Ase ( og seerske Saga opfattes som en muse og gudinde for historien, og har blandt andet en stor rolle i N. F. S. Grundtvigs forfatterskab

Saga reading Sightsee

De nordiske sagaer

Sagaer er en genre af fortællinger, der oprindeligt stammer fra Island og andre nordiske lande, såsom Norge, Danmark og Sverige. De er kendetegnet ved deres fortællinger om vikinger, konger, høvdinge og andre historiske personer, der ofte er baseret på faktiske begivenheder.

Sagaerne blev skrevet ned i 13. og 14. århundrede, men deres rødder kan spores tilbage til den mundtlige tradition, der var populær i Norden i vikingetiden og tidlig middelalder. De beskriver ofte begivenheder, der fandt sted i det 9. og 10. århundrede, og har ofte en kombination af historiske og fiktive elementer.

De fleste sagaer beskriver konflikter og kampe mellem forskellige klaner eller familier, samt deres ledere og deres handlinger. Der er også elementer af kærlighed, hemmeligheder, magi, og kulturelle skikke. Sagaerne er også kendt for deres beskrivelser af naturen og landskabet i Norden.

Sagaerne er en væsentlig del af den nordiske kulturarv og har været en stor inspiration for mange værker i litteraturen, teater, film og tv. De er også blevet oversat til mange forskellige sprog og fortsat at være populære i dag. Deres stærke karakterer, spændende handlinger og autentiske beskrivelser af den nordiske kultur og historie har gjort dem til klassikere inden for litteraturen.

Sagaerne er også vigtige for forståelsen af den nordiske historie, da de beskriver en periode af vigtige begivenheder og skikke i Norden. De giver også et unikt indblik i den måde, folk i Norden levede og tænkte på i vikingetiden og tidlig middelalder.

Der er mange forskellige sagaer, og nogle af de mest kendte og populære inkluderer “Egil’s Saga,” “Grettir’s Saga,” “Njal’s Saga,” og “Laxdaela Saga.” Disse sagaer beskriver forskellige konflikter og begivenheder, og deres karakterer er blevet berømte i den nordiske litteratur og kultur.

Saga i nordisk mytologi

I nordisk mytologi refererer ordet “saga” til gudinden for fortællinger og kundskab. Hun er en af de ældre gudinder, der blev tilbedt i den nordiske religion i vikingetiden og tidlig middelalder. Sagas er associeret med at give viden og fortælle historier, især om guderne og deres gerninger.

Sagaer er ofte beskrevet som værende vært for guderne i sine haller. I Snorri Sturlusons Prosa Edda beskriver han hende som en af de ni gudinder, der sidder i højborgen Gladsheim og giver råd til guderne. I denne mytologi, Saga er også associeret med at give viden og visdom til de, der besøger hende.

Der er ikke mange historier eller myter om Saga i den nordiske mytologi, men hun er ofte nævnt i litterære værker som en af de ældre og vise gudinder. I skaldekvadene, sagas er også ofte nævnt som at give visdom og historie til skaldene.

I nutidens neo-paganske samfund, er Saga ofte set som en gudinde, der kan kontaktes for viden og visdom, især i relation til fortælling og skrivning. Der er også mange der tilbeder hende og ser hende som en beskytter af historie og kulturarv.

Saga som muse

I klassisk græsk mytologi, er Saga en af de ni muser, som er gudinder for kunst og kultur. De er ansvarlige for at inspirere kunstnere, digtere, musikere og andre kreative personer.

Saga, også kendt som “Sage” eller “Historia,” er gudinden for historie og fortælling. Hun er ansvarlig for at inspirere historiefortællere og historieforskere, og er ofte nævnt som en beskytter af historie og kulturarv.

I kunsten er Saga ofte repræsenteret som en ung kvinde med en bog eller skriftrullen i hendes hænder. Hun er også ofte vist i selskab med andre muser, specielt Calliope, gudinden for episk poesi, og Clio, gudinden for kronik poesi, som er tæt beslægtet med historie.

Saga er også en populær figur i litterære værker, specielt i episk poesi og historiske romaner, hvor hun er ofte fremstillet som en muse for forfattere og historiefortællere, der hjælper dem med at skrive og formidle historien på en engagerende og autentisk måde.

Sightsee Appen

Brug Sightsee appen til at tage på opdagelse til gratis Outdoor lokationer og få et godt indblik i de fortællinger, som har været fortalt gennem generationer.

Du kan downloade appen her