Medlemsvilkår

Velkommen til Sightsee+ Club

Ved at oprette en Sightsee+ Club-konto indgår du en juridisk bindende aftale med Sightsee ApS. Inden du træder ind i Sightsee+ eventyrlige verden, bedes du bruge et øjeblik på at læse disse brugsvilkår omhyggeligt. Disse brugsvilkår er vigtige, da de regulerer forholdet mellem dig selv og Sightsee+ Club, og som sådan påvirker dine juridiske rettigheder og forpligtelser.

BRUGSBETINGELSER FOR SIGHTSEE+ CLUB

Sightsee ApS (herefter benævnt ”Sightsee+”, ”os”, ”vores” eller ”vi”) tilbyder en medlemskabstjeneste med personligt tilpassede funktioner og features (herefter benævnt ”Tjenesten”), der giver vores medlemmer (herefter benævnt ”dig”) mulighed for at få adgang til lydfortællinger, udflugtsture, Quizture, Skattejagter, konkurrencer og andet indhold (herefter benævnt ”Indhold”), der er gjort tilgængeligt via Sightsee App og internettet via Tjenesten til en kompatibel enhed med adgang til internettet.

For at få adgang til vores Tjenester skal du have en aktiv Sightsee-konto. Når du opretter en konto, skal du acceptere disse brugsvilkår. Derudover kræves der et aktivt medlemskab for at bruge Tjenesten. De fleste medlemskaber reguleres af yderligere medlemskabsspecifikke vilkår (”medlemskabsvilkår”), som du accepterer, når du tilmelder dig det pågældende medlemskab. Oplysninger om de tilbudte medlemskaber kan findes på dit lokale Sightsee-websted.

Bortset fra disse brugsvilkår reguleres din Aftale med Sightsee ApS også af: (i) de oplysninger, som du får under købet, og (ii) eventuelle medlemskabsvilkår, som du accepterer for dit specifikke medlemskab. Sammen kaldes alle oplysninger, der regulerer dit forhold til Sightsee+, ”Aftalen”.

Sightsee+ leverer Tjenesten i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet i Aftalen. Hvis du ikke accepterer Aftalen, må du ikke bruge Tjenesten eller få adgang til eller forbruge noget Indhold, der leveres via Tjenesten.

Den gældende version af brugs- og medlemskabsvilkårene kan findes på Sightsee+s hjemmeside.

Du kan finde flere oplysninger på Sightsee+s hjemmeside.

1. Aldersgrænse og kontoberettigelse

1.1. For at være berettiget til at indgå Aftalen og oprette en konto eller indgå en medlemskabsplan med Sightsee+ skal du:

  • være mindst atten (18) år og/eller på anden måde have bemyndigelse og juridisk bemyndigelse til at indgå denne Aftale i det land, hvor Tjenesten stilles til rådighed for dig
  • være bosiddende i det land, hvor Tjenesten stilles til rådighed for dig
  • give korrekte personoplysninger, hvor det er påkrævet
  • angive en gyldig betalingsmetode
  • acceptere at overholde Aftalen.

2. Tjenesten

2.1. Sightsee+ leverer en personlig digital medlemskabstjeneste, hvorigennem du kan benytte alle features i Sightsee-applikationen og kan tilgå indholdet via en kompatibel enhed med adgang til internettet. Tjenesten tilgås via Sightsee+-applikationen eller anden forud installeret Sightsee+-software og må kun bruges til din ikke-kommercielle personlige brug af sådanne i overensstemmelse med Aftalen.

2.2.

For at bruge Tjenesten skal du enten bruge i) en enhed, der er kompatibel med Sightsee+ tekniske krav, og/eller ii) en af Sightsee+ forretningspartnerplatforme, hvorpå Sightsee+-applikationen eller anden Sightsee+-software er installeret. Tjenesten har muligvis ikke identiske funktioner på tværs af alle enheder og platforme. For at se en liste over de tekniske krav til brug af Tjenesten, en liste over Sightsee+ forretningspartnere og en liste over de aktuelt accepterede betalingsmetoder kan du besøge Sightsee+ hjemmesiden.

2.3. Sightsee+ opdaterer sin applikation regelmæssigt for at sikre applikationens sikkerhed samt for at opdatere og forbedre brugeroplevelsen. Derfor kan Sightsee+ til tider kræve, at du opdaterer til en nyere version af applikationen.

2.4. Sightsee+ forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre de tekniske krav til brugen af Tjenesten og til at ændre, tilføje eller fjerne forretningspartnere og betalingsmetoder. Sådanne ændringer vil blive offentliggjort på Sightsee+ hjemmeside.

3. Medlemskabsplaner

3.1. Sightsee+ tilbyder forskellige medlemskaber, som kan ændres fra tid til anden. Oplysninger om de medlemskaber, som Sightsee+ i øjeblikket leverer, kan findes på Sightsee+ hjemmeside.

3.2. Tjenesten, der leveres til dig, afhænger af den type medlemskabsplan, du har tilmeldt dig.

3.3. Sightsee+ forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at fjerne eksisterende medlemskabsplaner eller ændre eventuelle funktioner eller features i sine medlemskabsplaner. Ændringer i medlemskabsplanen kan være baseret på forskellige faktorer, f.eks. forbedring/administration af Tjenesten, overholdelse af rettighedshaveres krav eller juridiske eller tekniske krav. Hvis sådanne ændringer påvirker et eksisterende medlemskab negativt på mere end en begrænset måde, vil du blive informeret herom og vil have mulighed for at opsige medlemskabet, se afsnit 11 og dine medlemskabsvilkår.

4. Indholdsfiltre

4.1. Eventuelle forud installerede indholdsfiltre, såsom f.eks. ”Børn-tilstand” eller andre lignende filterfunktioner, der kan tilbydes i Tjenesten fra tid til anden, tilbydes til dig som en valgfri funktion. Da de oplysninger, som filtrene er baseret på, leveres til Sightsee+ af andre parter, såsom udgiverne af indholdet, påtager Sightsee+ sig intet ansvar for nøjagtigheden eller tilstrækkeligheden af disse filtre og kan ikke garantere, at disse filtre vil fungere til din personlige tilfredshed.

4.2. Hvis og hvor et forud installeret filter ”Børn-tilstand” tilbydes til dig, er indstillingerne for dette filter baseret på oplysninger fra Indholdets udgivere om, at et sådant Indhold er egnet til børn i alderen tolv (12) år eller yngre. Det betyder, at det Indhold, der gøres tilgængeligt i ”Børn-tilstand”, kan indeholde alt indhold og genrer i Sightsee+ indhold, som er beregnet til børn op til 12 år. Sightsee+ kan ikke på nogen måde garantere, at filteret er helt nøjagtigt, eller at det med fuldstændig sikkerhed har filtreret alt ikke-relevant indhold i overensstemmelse med det, der er tiltænkt.

5. Gratis prøveperiode og andre kampagner

5.1. Dit medlemskab kan starte med en gratis prøveperiode for Tjenesten (”Gratis prøveversion”) eller en anden kampagne. Den gratis prøveperiode og andre kampagner er beregnet til at give brugere mulighed for at prøve Tjenesten gratis eller til en reduceret pris første gang. Som sådan må en gratis prøveperiode ikke bruges mere end én gang pr. person. Berettigelse til gratis prøveversion og/eller kampagne bestemmes af Sightsee+ efter eget skøn, og Sightsee+ kan begrænse berettigelsen til at forhindre gratis prøveversion eller kampagnemisbrug. Sightsee+ forbeholder sig retten til at tilbagekalde eller afslutte en gratis prøveperiode eller kampagne, hvis Sightsee+ efter eget skøn bestemmer, at en bruger ikke er berettiget. Du må ikke kombinere gratis prøve- eller kampagnetilbud med andre tilbud.

5.2. Når du tilmelder dig en Gratis prøveversion, anerkender og accepterer du, at du automatisk vil blive overført til et betalt medlemskab ved udløbet af den Gratis prøveversion, medmindre du annullerer dit medlemskab før den første betaling, i hvilket tilfælde du ikke vil blive opkrævet, og dit medlemskab vil blive annulleret.

6. Priser og betalinger

6.1. Priserne vises på Sightsee+ hjemmeside og vil blive kommunikeret tydeligt til dig, når du tilmelder dig et medlemskab. Priserne kan variere afhængigt af medlemskabstypen og/eller den anvendte betalingsmetode. Hvis priserne varierer, vil Sightsee+ kommunikere dette på Sightsee+ hjemmeside i forbindelse med de generelle oplysninger om priser. Priserne omfatter ikke eventuelle omkostninger til datakommunikation eller gebyrer, som din internet- eller telekommunikationsudbyder kan kræve i henhold til vores kontrakt med en sådan tjenesteudbyder.

6.2. Du kan til enhver tid skifte mellem forskellige medlemskabsplaner. Sightsee+ kan efter eget skøn tillade, at sådanne kontakter forekommer inden udgangen af den nuværende medlemskabsperiode.

6.3. Sightsee+ kan ændre prisen på Tjenesten ved at give dig skriftlig meddelelse mindst 30 dage i forvejen. En sådan meddelelse vil altid give dig tilstrækkelig tid til at opsige dit medlemskab, før den nye pris træder i kraft. Ved ikke at annullere dit medlemskab accepterer du den nye pris for Tjenesten. Prisændringer kan være baseret på forskellige faktorer, f.eks. forbedring/administration af Tjenesten eller ændring af kompensation til rettighedsindehavere.

6.4. Medlemskaber betales på forhånd (eller som ellers aftalt), indtil medlemskabet annulleres. Sightsee+ giver ikke nogen delvise eller fulde refunderinger eller krediteringer, når medlemskabet er påbegyndt, undtagen som ellers angivet i Aftalen.

6.5. Med hensyn til kreditkort bedes du være opmærksom på, at Sightsee+ kan afvise eller blokere kreditkort, der ikke er udstedt i det land, hvor Tjenesten tilbydes til dig. Sightsee+ forbeholder sig også ret til når som helst og efter eget skøn at afvise visse typer kreditkort.

7. Gavekort

7.1. Sightsee+ kan tilbyde forskellige typer gavekort. Nogle gavekort kan være produktspecifikke, hvilket betyder, at et sådant gavekort er forbundet med en specifik medlemskabsplan. Alle sådanne gavekort kan kun bruges sammen med en sådan plan. Når du aktiverer et gavekort, mens du har et betalt medlemskab, vil det betalte medlemskab blive sat på pause, så længe gavekortsperioden varer.

8. Intellektuelle ejendomsrettigheder

8.1. Tjenesten og indholdet er vores og/eller vores licensgiveres ophavsretligt beskyttede ejendom. Alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, vareudstyr, domænenavne, patenter, opfindelser, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, databaserettigheder og alle andre intellektuelle eller erhvervsmæssige ejendomsrettigheder (herunder knowhow) i Tjenesten eller indholdet ejes af os eller vores licensgivere, eller eventuelle associerede selskaber til os eller vores licensgivere. Intet element af Tjenesten eller Indholdet må bruges eller udnyttes på nogen anden måde end som en del af Tjenesten, der tilbydes til dig og i det omfang, det udtrykkeligt er tilladt i henhold til Aftalen. Vi overfører ikke nogen rettigheder (herunder immaterielle rettigheder) eller adkomst til Tjenesten eller nogen del deraf til dig, og vi overfører heller ikke sådanne rettigheder eller adkomst til indholdet eller nogen del deraf. Derudover skal intet fortolkes som om at Sightsee+, underforstået eller på anden måde, tildeler dig licens eller brugsret til et varemærke, der vises på eller inden for Tjenesten eller indholdet.

9. Indholds- og softwarelicens

9.1. Indholdet i Tjenesten er under konstant udvikling og opdateres regelmæssigt for f.eks. at forbedre Tjenesten eller overholde juridiske krav, intellektuelle ejendomsrettigheder, rettighedsindehaveres anmodninger eller vores interne indholdspolitikker. Det betyder, at indholdet, der tilbydes dig via Tjenesten, kan variere fra tid til anden og mellem de forskellige lande og regioner, hvor Tjenesten er tilgængelig, og at indholdet kan ændres, fjernes eller opdateres uden varsel. Indholdet kan også variere afhængigt af vores aktuelle placering, mens du tilgår Tjenesten. For oplysninger om indhold, der i øjeblikket er tilgængeligt i vores land, bedes du besøge Sightsee+-appen.

9.2. Tjenesten er konfigureret til at aktivere brugen af tjenestesoftwaren og indholdet, der ejes eller licenseres af os. Med forbehold af vilkårene i Aftalen og vores betaling af et eventuelt gældende gebyr, tildeler Sightsee+ hermed en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, ikke-overførbar licens til at få adgang til og bruge Tjenestesoftwaren og Indholdet (kun inden for Tjenesten) til vores personlige, ikke-kommercielle brug via en kompatibel enhed med adgang til internettet.

9.3. Du anerkender, garanterer og accepterer at sørge for, at du, og/eller enhver, som du giver adgang til Tjenesten via din konto, ikke vil kopiere, gengive, duplikere, ændre, tilpasse, skabe afledte værker fra, vise, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, overføre, sælge, leje, lease, udlåne, underlicensere eller cirkulere eller på anden måde udnytte til noget formål (kommercielt eller på anden måde) noget materiale, Indhold og/eller en del af eller hele Tjenesten (herunder uden begrænsning, visningen og distributionen af indholdet, Tjenesten og/eller eventuelt andet materiale via et tredjepartswebsted eller på anden måde).

9.4. Du anerkender også, garanterer og accepterer at sørge for, at du og/eller enhver, som du giver adgang til Tjenesten via vores konto, til enhver tid vil overholde Aftalen og specifikt ikke; (1) gendistribuere, omgå eller deaktivere eventuelt indholdsbeskyttelsessystem eller digital rettighedsstyringsteknologi, der bruges i Tjenesten, (2) dekompilere, reverse engineer, adskille eller på anden måde reducere en Tjeneste til en læsbar form, (3) fjerne identifikation, meddelelser om ophavsret eller andre ejendomsretlige meddelelser, eller (4) få adgang til eller bruge Tjenesten på en ulovlig eller uautoriseret måde eller på en måde, der antyder en forbindelse med vores produkter, tjenester eller mærker.

9.5. Brug af tjenesterne og/eller indholdet i strid med dette afsnit 9 skal altid anses for at udgøre en væsentlig misligholdelse af denne Aftale og kan medføre krav om krænkelse af ophavsret.

10. Tredjepartsindhold og -links

10.1. Sightsee+ er ikke ansvarlig for og garanterer ikke kvaliteten eller sikkerheden af eventuelle hyperlinks og/eller andre elementer, der genereres af tredjeparter, der er tilgængelige fra Tjenesten, vores websted og/eller eventuelle fora, der leveres af Sightsee+, både inden for og uden for Tjenesten.

10.2. Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tredjepartstjenester og -indhold. Sightsee+ kontrollerer ikke disse tredjepartstjenester eller deres indhold, og sådanne tjenester kan være underlagt separate vilkår og/eller politikker. Du bør omhyggeligt læse enhver Aftale, brugsvilkår og/eller databeskyttelsespolitikker, der præsenteres for dig, og som gælder for sådanne tredjepartstjenester og/eller -indhold.

11. Varighed og ophør

11.1. Nedenstående afsnit 11 gælder, medmindre andet er angivet ved tilmelding til Tjenesten eller i eventuelle medlemskabsvilkår.

11.2. Sightsee+ kan efter eget skøn til tider tilbyde kunder at sætte deres nuværende medlemskab på pause.

11.3. Hvis du opsiger dit medlemskab, udløber det ved udgangen af din nuværende medlemskabsperiode. Hvis du har benyttet dig af et tilbud om en gratis prøveversion, som endnu ikke er udløbet, ophører medlemskabet med det samme.

11.4. Sightsee+ kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning til enhver tid og uden forudgående varsel, hvis du ikke overholder Aftalen eller gældende love, regler eller bestemmelser, eller hvis du på anden måde bruger Tjenesten på en svigagtig måde eller på en måde, der kan forårsage skade på Sightsee+, dets associerede selskaber eller eventuel tredjepart.

11.5. Ophøret skal ikke have nogen indvirkning på parternes rettigheder eller forpligtelser i henhold til afsnit 8 (”Immaterielle rettigheder”), afsnit 13.7 (Brugergenereret indhold) eller andre vilkår i aftalen, som i kraft af deres natur forbliver i kraft, selv efter opsigelsen af Aftalen. Ved udløb eller opsigelse af Aftalen, uanset årsag, ophører alle licenser automatisk og uden yderligere handlinger med at gælde og skal returneres til Sightsee+.

12. Sightsee+ rettigheder og ansvar

12.1. Sightsee+ kan til tider kontakte dig. Al kommunikation mellem Sightsee+ og dig vil ske i overensstemmelse med Sightsee+ privatlivspolitik.

12.2. Vi stræber efter at gøre Tjenesten tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. Dog giver Sightsee+ ingen garanti for, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der er fejl eller afbrydelser, der påvirker Tjenesten, vil Sightsee+ få mulighed for at rette disse uden at overtræde Aftalen. Sightsee+ har også ret til, inden for rimelige grænser, at lukke Tjenesten, for eksempel, hvis det er nødvendigt for at udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

12.3. Sightsee+ har ret til, helt eller delvist, at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjeparter. Sightsee+ har også ret til at antage underleverandører til at opfylde deres forpligtelser i henhold til Aftalen. Alle sådanne ændringer, som kan påvirke behandlingen af dine personoplysninger, skal håndteres i overensstemmelse med Sightsee+ privatlivspolitik.

12.4. Sightsee+ kan efter eget skøn ændre i Aftalen. Når Sightsee+ foretager væsentlige ændringer til Aftalen, som påvirker Tjenesten eller dit medlemskab negativt, vil dette blive kommunikeret til dig, f.eks. ved at sende dig en e-mail, sms eller en meddelelse via Tjenesten. En sådan kommunikation vil blive sendt af Sightsee+ mindst tredive (30) dage, før ændringerne træder i kraft, hvilket giver dig mulighed for at opsige medlemskabet forud for ændringerne, hvis du ønsker det. Din fortsatte brug af Tjenesten vil udgøre din accept af ændringerne. Det er derfor vigtigt, at du læser enhver meddelelse eller meddelelse fra os omhyggeligt. Hvis du ønsker at opsige dit medlemskab på grund af sådanne opdateringer eller ændringer i Aftalen, kan du gøre det ved at følge instruktionerne i afsnit 11 og dine medlemskabsvilkår.

13. Dine rettigheder og ansvar

13.1. Du må kun bruge Tjenesten til din personlige, ikke-kommercielle brug i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen og som udtrykkeligt tilladt i afsnit 9. For eksempel må du ikke benytte indholdet, såsom udflugtsture, Quizture og Skattejagter mv. for et publikum eller på et offentligt sted, og du må ikke på nogen måde gøre Tjenesten og/eller indholdet tilgængeligt og/eller tilgængeligt for andre, uanset om fysisk eller digitalt.

13.2. Du er ansvarlig for at bevare enekontrol over din konto og for at forhindre uberettiget adgang til Tjenesten. Du forpligter dig til at følge ethvert krav om adgangskodesikkerhed og til ikke at afsløre din adgangskode eller andre personlige oplysninger forbundet med din konto til nogen, så længe du abonnerer på Tjenesten. Hvis en anden person får adgang til tjenesten i henhold til disse brugsvilkår, skal du sørge for, at dem, der får adgang til/bruger tjenesterne, overholder vilkårene i denne aftale i alle henseender, og du er ansvarlig for ethvert brud på vilkårene i denne Aftale fra en sådan person.

13.3. Hvis du er offline fra Tjenesten i en periode på tredive (30) dage eller mere, kan Sightsee+ blokere din adgang til Tjenesten, indtil du går online igen. Dette er for at sikre, at du stadig har et aktivt medlemskab på Tjenesten og for at administrere opdateringer i indholdet.

13.4. Det er dit ansvar at informere Sightsee+ om eventuelle ændringer til de data, du har givet ved tilmelding og/eller ved køb, især i den e-mailadresse eller det telefonnummer, som du har brugt til at oprette din konto.

13.5. Du er ansvarlig for alt bruger-generet indhold (f.eks. anmeldelser og profilbillede), som du opretter og deler i Tjenesten eller på platforme relateret til Tjenesten (f.eks. sociale mediekanaler) (”brugergenereret indhold”). Du er også ansvarlig for at sikre, at du har alle rettigheder (herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder) dertil, og at sådant brugergenereret indhold vil være i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale og Sightsee+ privatlivspolitik. Du må ikke dele noget brugergenereret indhold, der er, eller er i fare for at blive, betragtet som ulovligt, fornærmende, stødende, chikanerende, obskønt, ærekrænkende, diskriminerende, brud på privatlivets fred eller krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder. Du anerkender og accepterer, at Sightsee+ har ret til at overvåge, gennemgå, fjerne eller deaktivere adgang til eventuelt brugergenereret indhold til enhver tid og efter Sightsee+ eget skøn. Vi beder dig om at holde vores tjeneste- og kommunikationskanaler så respektfulde og relevante som muligt.

13.6. Du tildeler hermed Sightsee+ en tidsubegrænset, global, royaltyfri, ikke-eksklusiv, ikke-genkaldelig, ubegrænset brugsret, der kan overføres og underlicenseres, herunder, men ikke begrænset til at, hoste, gengive, ændre, distribuere, vise og på nogen anden måde gøre offentligt tilgængeligt ethvert og alt dit brugergenereret indhold i ethvert eksisterende eller fremtidigt medie til kommercielle formål eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, formålet med markedsføring af Sightsee+, Tjenesten, indholdet og/eller dets licensgivere og/eller forretningspartnere.

13.7. Du har ikke ret til at overføre dine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen, medmindre du har Sightsee+ skriftlige samtykke til at gøre det.

13.8. Du må ikke bruge Tjenesten på nogen måde, der forårsager eller sandsynligvis vil forårsage, at Tjenesten bliver afbrudt, beskadiget eller svækket på nogen måde, og du vil heller ikke bruge Tjenesten eller din enhed til ulovlige eller svigagtige formål.

13.9. Du anerkender, at Tjenesten indeholder indhold, der ikke er passende eller egnet til mindreårige. Du accepterer derfor, uanset om du har valgt at bruge et indholdsfilter (såsom filteret Børn-tilstand), ikke at lade mindreårige få adgang til Tjenesten, medmindre de er under dit opsyn.

14. Sanktioner og eksportkontrol

14.1. Du må ikke bruge, tage adgang til eller på anden måde eksportere eller geneksportere Tjenesten, medmindre det er tilladt i henhold til lovgivning og lovgivningen i den jurisdiktion, hvor Tjenesten blev erhvervet. Især, men uden begrænsning, må Tjenesten ikke eksporteres, geneksporteres eller på anden måde gøres tilgængelig (a) i et land eller en region, der er omfattet af embargo fra den amerikanske regering, eller (b) for nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer eller entitetslisten, EU-listen over konsoliderede sanktioner med udpegede personer. Ved at bruge Tjenesten erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller på en sådan liste.

15. Levering af Tjeneste

15.1. Tjenesten stilles til rådighed for dig i henhold til Aftalen af Sightsee ApS, registreret i Danmark med virksomheds CVR-nummer 43739425.

15.2. Hvis du køber dit medlemskab via Sightsee+s websted, sælges Tjenesten til dig af Sightsee ApS (virksomheds CVR-nummer 43739425).

15.3. Hvis du køber dit medlemskab via en tredjepart, såsom en Medlemsorganisation eller telefonoperatør, sælges Tjenesten til dig af den pågældende tredjepart, medmindre andet er angivet af tredjeparten.

16. Kontaktoplysninger

16.1. Du kan kontakte os via E-mailadresse: sightsee@Sightsee.dk

17. Gældende lovgivning og tvistbilæggelse

17.1. Aftalen skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, med undtagelse af principperne for lovkonflikter. Aftalen vil dog ikke begrænse eventuelle forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som du kan være berettiget til i henhold til de obligatoriske love i dit bopælsland, hvis de er i strid med ovenstående.

17.2. Hvis du er utilfreds med Tjenesten, det indhold, der er tilgængeligt på den, eller med Aftalen, er dit eneste og eksklusive retsmiddel at afbryde Tjenesten. Sightsee+ er ikke ansvarlig for indirekte skader, og du accepterer, at ethvert ansvar på vegne af Sightsee+ i alle tilfælde er begrænset til det beløb, du har betalt til Sightsee+ i løbet af de tolv måneder forud for dit krav. Sightsee+ er ikke ansvarlig for afbrydelser i din internetadgang.

17.3. I tilfælde af en tvist mellem dig og Sightsee+, som ikke kan løses mellem parterne, kan tvisten henvises til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, DK-8800 Viborg, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/. Ellers skal tvisten afgøres af den generelle domstol i Danmark.

17.4. Derudover tilvejebringer Europa-Kommissionen et websted til online tvistbilæggelse, der er dedikeret til at hjælpe forbrugere og forhandlere med at løse deres tvister uden for retten, der er tilgængelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sidst opdateret 12. oktober 2023

Sightsee+ Club

Få gratis adgang til alle lydfortællinger nu…!

Sightsee QR 2023